ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรภาค ๘

 

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

พล.ต.ต. ฐากูร เนตรพุกกณะ

ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี