ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรภาค ๘

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี