ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรภาค ๘

 

ผู้บังคับบัญชาระดับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจภูธรพรหมคีรี