พิมพ์
หมวด: ข่าว
ฮิต: 4366

 

สภ.พรหมคีรี
วันนี้ (16 มี.ค.61) เวลาประมาณ 13.00 น. พล.ต.ต.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ ผบก.กต.8 จต ,พ.ต.อ.เจนณรงค์ สมเสถียร รอง ผบก.กต.8 จต.
พร้อมคณะผู้ตรวจ  ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ สภ.พรหมคีรี  พบ พ.ต.อ.ทักษิณ  โภชากรณ์  สภ.พรหมคีรี และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่รอรับการตรวจราชการ
1.ได้ทำการตรวจราชการตามแบบตรวจราชการ ทั้ง 5 ด้าน


     1.1 ด้านการบริการทั่วไป
     1.2 ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
     1.3 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     1.4 ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
     1.5 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2.ได้ทำการตรวจการแต่งกายและทรงผม ของข้าราชการตำรวจ สภ.พรหมคีรี ปรากฏว่าเรียบร้อยอยู่ในเกณฑ์ดี
     เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแล้ว ได้ประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังอุปสรรคและปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ พร้อมได้ชี้แนะแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้อง
และได้กำชับให้ถือปฏิบัติตามวิทยุสั่งการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/01 ลง 15 พ.ย.60 และวิทยุสั่งการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/02 ลง 15 ธ.ค.60 โดยเคร่งครัด